Cả thế giới được
thêm sức mạnh.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp đỡ mọi người ở khắp
mọi nơi khai thác sức mạnh của máy tính, bất kể họ sống ở đâu.

Máy tính là một trong những công nghệ hoá vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Cho đến nay, nó vẫn còn nằm ngoài tầm tiếp cận của một nửa dân số trên
thế giới. Chúng tôi đã tạo ra Hệ điều hành Endless – một giải pháp máy tính miễn phí và thiết thực – để mọi người ở khắp mọi nơi có thể truy cập được thông tin và công nghệ có liên quan.
Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền tảng thiết thực toàn kỹ thuật số.

Điều gì xảy ra khi cả tỷ người có máy điện toán?

Nghiên cứu của Chúng tôi

Các sản phẩm của Endless đã được thiết kế để phù hợp với những người sử dụng của chúng tôi tại các thị trường mới nổi. Qua nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã gặp hàng ngàn trường hợp trong đó công nghệ hiện nay không đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Chúng tôi luôn nắm thông tin để đảm bảo rằng những sản phẩm mà chúng tôi làm ra sẽ đáp ứng được những nhu cầu của quý vị.

Đội ngũ của Chúng tôi

Chúng tôi là đội ngũ chuyên nghiệp trẻ, sáng tạo và đầy nhiệt huyết đang phổ rộng khắp toàn cầu. với sự hiện diện tại 17 quốc gia. Chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ đẳng cấp quốc tế thuộc mọi lĩnh vực thiết kế, phần mềm, phần cứng, và điều hành hoạt động – cùng nhau chung tay vì một mục tiêu giúp người sử dụng ở khắp mọi nơi đều có máy tính để dùng.

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Cơ hội nghiên cứu Endless.

Việc làm & Tuyển dụng

Đội Spotlight

Cố vấn