Free


Hệ Điều hành Endless

Nhanh, dễ sử dụng, và mạnh mẽ.

Cài đặt sẵn với hơn 100 ứng dụng và các công cụ hữu dụng, Hệ Điều hành Endless đem đến tất cả mọi thứ mà quý vị cần. Hãy chọn hệ điều hành hiện tại của quý vị dưới đây để bắt đầu.


Bắt đầu thưởng thức Hệ Điều hành Endless ngay lập tức thông qua quá trình tải về và cài đặt thật đơn giản của chúng tôi. Sau khi cài đặt, quý vị vẫn có thể sử dụng hệ thống Windows® đã có sẵn trước của quý vị.

*Với bản tải về này, quý vị cũng có thể tạo một Thẻ USB Endless có thêm các tùy chọn cài đặt cấp tiến.
**Hệ điều hành Endless được làm sẵn như một hình ảnh ISO để tải về, nhấn nút “ Tải về từ Linux hay Mac"

Nếu quý vị đang chạy Linux hay Mac, quý vị sẽ cần làm một thẻ USB Endless để thử một phiên bản thực của hệ điều hành Endless hay làm lại tiêu chuẩn tương thích máy vi tính.

Để bắt đầu, tải về một ISO của phiên bản quý vị thích để thử và đọc thế nào làm một thẻ USB sử dụng hình ảnh này.

 

Hệ Điều hành Endless là gì?

Endless OS là một hệ điều hành miễn phí. Hệ điều hành dễ sử được cài đặt sẵn hơn 100 ứng dụng, giúp cho sản phẩm này hữu ích ngay từ lúc quý vị bật máy. Khám phá xem điều gì làm cho Hệ Điều hành Endless trở nên khác biệt, trực quan, và mạnh mẽ.

Hãy tham gia cộng đồng của chúng tôi!

Dù bạn cần Endless giúp đỡ, hay bạn chỉ cảm thấy thích thú và muốn kết nối với chúng tôi, hãy tham gia cộng đồng của chúng tôi. Hỏi và trả lời những câu hỏi trên forum, hoặc nói chuyện với cộng đồng của chúng tôi trên Slack. Chúng tôi rất hoan nghênh bạn!