Lời nói đầu

Chúng tôi đã làm ra Hệ Điều hành Endless có sẵn cho tất cả mọi người để tải về và cài đặt cho mục đích sử dụng cá nhân, và chúng tôi muốn quý vị giúp đỡ trong việc đem Hệ Điều hành Endless đến với nhiều người hơn trên toàn thế giới! Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp quyền truy cập vào thông tin cho tất cả mọi người trên thế giới, bất kể phương tiện và cơ hội,  và một cách mạnh mẽ để làm điều này là làm cho phần mềm của chúng tôi sẵn có cho bất cứ ai muốn hoặc cần đến.

Chúng tôi muốn chắc chắn tất cả mọi người đều trải nghiệm tốt nhất với Hệ Điều hành Endless, vì vậy chúng tôi đã đưa ra một chính sách đơn giản bằng những hình ảnh của Hệ Điều hành này có thể được sử dụng như thế nào. Vui lòng đọc chính sách của chúng tôi, và nếu quý vị có bất cứ thắc mắc, đề nghị, hoặc muốn hợp tác với Endless, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hầu như tất cả các phần mềm tạo nên Hệ Điều hành Endless là Miễn phí và Phần mềm Mã nguồn Mở, và mã nguồn có sẵn tại trang Nhà phát triển của chúng tôi.

Chính sách Tải về, Cài đặt & Tái Phân phối Hệ Điều hành Endless

  • Sử dụng Cá nhân: Quý vị có thể tải về và cài đặt Hệ Điều hành Endless trên phần cứng máy tính cá nhân để sử dụng tuân theo các Điều khoản Sử dụng. Không có hạn chế về số lượng cài đặt có thể được thực hiện.

Vui lòng xem lại thỏa thuận Các Điều khoản Sử dụng dành cho Hệ Điều hành Endless để biết thêm thông tin.

  • Tái Phân phối Vật lý: Quý vị có thể phân phối lại các bản sao y nguyên, chưa được sửa đổi của Hệ Điều hành Endless ở các hình thức lưu trữ ví dụ như CD/DVD, đĩa USB hoặc thẻ nhớ SD/MMC. Nếu muốn, quý vị có thể tính một khoản chi phí đối với người dùng sau cùng để trang trải chi phí của quý vị có liên quan đến phương tiện lưu trữ đó. Không cần có thỏa thuận thương mại với Endless, nhưng chúng tôi yêu cầu cho biết thông tin của quý vị bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ community@endlessm.com.
  • Tái Phân phối Trực tuyến: Quý vị có thể phân phối lại các bản sao y nguyên, chưa được sửa đổi của Hệ Điều hành Endless bằng cách trở thành nhà phân phối trung gian hoặc bằng cách sử dụng trình theo dõi BitTorrent của chúng tôi. Nếu quý vị quan tâm đến việc trở thành một nhà phân phối trung gian, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ community@endlessm.com.
  • Thương hiệu Endless: Quý vị không được phép sử dụng bất cứ điều nào sau đây liên quan đến một phiên bản sửa đổi về Hệ Điều hành Endless mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Endless: tên “Endless” và “Hệ Điều hành Endless”, biểu tượng của Endless, và bất cứ thương hiệu nào khác của Endless.
  • Sử dụng và Triển khai Thương mại: Nếu quý vị muốn cài đặt trước Hệ Điều hành Endless trên phần cứng máy tính trước khi bán, hoặc hỗ trợ mua cho một số lượng lớn các cài đặt, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ sales@endlessm.com.
  • Đối với Nhà phát triển: Vui lòng truy cập mục Nhà phát triển của chúng tôi để biết thông tin có liên quan đến việc xây dựng các khối của Hệ Điều hành Endless, cam kết của chúng tôi đối với các phương pháp phát triển mã nguồn mở, và quyền truy cập vào mã nguồn.