Chính sách Bảo mật của Endless

 Chào mừng quý vị, và cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Endless Mobile, Inc. (“Endless” hoặc “chúng tôi“) và trang mạng của chúng tôi tại địa chỉ http://www.endlessos.com, cũng như tất cả các trang mạng có liên quan, các mạng lưới, các tiện ích có thể nhúng, phần mềm có thể tải về, các ứng dụng di động (bao gồm cả các ứng dụng máy tính bảng) và các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp và trên đó có hiển thị một đường dẫn đến Chính sách Bảo mật này (“Chính sách” này) (gọi chung là “Trang mạng” của chúng tôi).

Chính sách này mô tả những thông tin mà chúng tôi thu thập từ quý vị trên Trang mạng, cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ những thông tin đó, và các biện pháp mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ những thông tin đó. Bằng việc sử dụng Trang mạng, quý vị chấp thuận việc thực hiện chính sách bảo mật được mô tả trong Chính sách này.

Chính sách này được đưa vào và tuân theo Các Điều khoản Sử dụng Trang mạng Endless. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng mà không được định nghĩa trong Chính sách này có ý nghĩa theo cách dùng trong Các Điều khoản Sử dụng Trang mạng Endless.

 

Những thông tin mà chúng tôi thu thập trên Trang mạng:

 • Thông tin được Người dùng Cung cấp. Khi quý vị sử dụng Trang mạng, quý vị có thể cung cấp và chúng tôi có thể thu thập những thông tin thường được gọi là thông tin “nhận dạng cá nhân”, hoặc “thông tin cá nhân”, đó là thông tin nhận dạng một cá nhân một cách cụ thể. Ví dụ về thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ gửi thư, số điện thoại di động, và thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác. Thông tin cá nhân cũng bao gồm các thông tin khác, ví dụ như ngày tháng năm sinh, khu vực địa lý, hoặc những sở thích cá nhân, khi bất cứ thông tin nào như vậy được liên kết với thông tin nhận dạng của một cá nhân cụ thể. Quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân theo những cách khác nhau trên Trang mạng. Ví dụ, quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý vị khi quý vị đăng ký tài khoản, sử dụng Trang mạng, thực hiện việc mua các sản phẩm Endless trên Trang mạng, hoặc gửi cho chúng tôi các yêu cầu liên quan đến dịch vụ khách hàng.
 • Thông tin “Cookie”. Khi quý vị sử dụng Trang mạng, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie – các tập tin văn bản nhỏ có chứa một chuỗi các ký tự chữ và số – đến thiết bị của quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie theo phiên và cookie lâu dài. Cookie theo phiên biến mất sau khi quý vị đóng trình duyệt của quý vị. Cookie lâu dài vẫn còn sau khi quý vị đóng trình duyệt của quý vị và có thể được sử dụng bởi trình duyệt của quý vị cho những lần truy cập tiếp theo vào Trang mạng. Vui lòng xem lại tập tin “Trợ giúp” của trình duyệt mạng của quý vị để tìm hiểu cách thích hợp để sửa đổi các thiết lập cookie của quý vị. Vui lòng lưu ý rằng nếu quý vị xóa, hoặc chọn không chấp nhận, các cookie từ Trang mạng, thì quý vị có thể không sử dụng được tối đa các tính năng của Trang mạng.
 • Thông tin “được Tự động Thu thập”. Khi quý vị sử dụng Trang mạng, chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định từ thiết bị của quý vị bằng cách sử dụng nhiều loại hình công nghệ, bao gồm “đồ họa mang mã nhận diện” hoặc “tập tin chỉ báo”. Thông tin “được tự động thu thập” này có thể bao gồm địa chỉ IP của quý vị hoặc địa chỉ thiết bị hoặc ID khác, trình duyệt mạng và/hoặc loại thiết bị, các trang mạng hoặc các trang mà quý vị truy cập ngay trước hoặc ngay sau khi quý vị sử dụng Trang mạng, các trang hoặc nội dung khác mà quý vị xem hoặc bằng cách khác tương tác trên Trang mạng, và những ngày tháng và thời gian mà quý vị vào, truy cập, hoặc sử dụng Trang mạng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin liên quan đến tương tác của quý vị với những tin nhắn thư điện tử, ví dụ như quý vị đã mở, nhấn vào, hoặc chuyển tiếp một tin nhắn. Thông tin này được thu thập từ tất cả người dùng.
 • Thông tin từ các Nguồn Khác. Chúng tôi có thể thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, từ các bên thứ ba và các nguồn khác ngoài Trang mạng, ví dụ như các nhà phân phối và các đối tác của chúng tôi. Nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên kết thông tin từ các nguồn khác với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang mạng, thì chúng tôi sẽ xử lý thông tin được kết hợp đó như là thông tin cá nhân tuân theo Chính sách này.

Cách chúng tôi sử dụng những thông tin mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập trên Trang mạng bằng nhiều cách khác nhau trong việc cung cấp Trang mạng và điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm:

 • Chúng tôi sử dụng những thông tin mà chúng tôi thu thập trên Trang mạng để thực hiện đơn hàng dành cho các sản phẩm của chúng tôi và để xử lý các thanh toán cho những sản phẩm đó. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó để xử lý các yêu cầu bảo hành cho các sản phẩm mà chúng tôi bán.
 • Chúng tôi sử dụng những thông tin mà chúng tôi thu thập trên Trang mạng để vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp tất cả các tính năng của Trang mạng, để cung cấp các dịch vụ và thông tin mà quý vị yêu cầu, để phản hồi các nhận xét và các thắc mắc và bằng cách khác cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người dùng, và để xử lý và cung cấp các mục và phần thưởng liên quan đến các chương trình khuyến mãi có thể thỉnh thoảng được cung cấp trên Trang mạng.
 • Chúng tôi sử dụng những thông tin mà chúng tôi thu thập trên Trang mạng để hiểu và phân tích các xu hướng sử dụng và sở thích của người dùng của chúng tôi, để cải thiện Trang mạng, và để phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới.
 • Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ thư điện tử của quý vị hoặc thông tin khác mà chúng tôi thu thập trên Trang mạng để gửi các thông báo, bao gồm những cập nhật về các chương trình khuyến mãi và các sự kiện, có liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác. Nói chung, quý vị có khả năng chọn việc không nhận bất cứ thông báo nào về quảng cáo như được mô tả dưới đây trong mục “Các Lựa chọn của Quý vị.”
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin “cookie” và thông tin “được tự động thu thập” mà chúng tôi thu thập trên Trang mạng để: (i) cá nhân hoá các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như ghi nhớ thông tin của quý vị để quý vị sẽ không phải nhập lại thông tin đó trong lần truy cập của quý vị hoặc lần tiếp theo quý vị truy cập Trang mạng; (ii) cung cấp quảng cáo, nội dung và thông tin được tùy chỉnh; (iii) giám sát và phân tích tính hiệu quả của Trang mạng và các hoạt động tiếp thị của bên thứ ba; (iv) giám sát số liệu sử dụng trang mạng tổng hợp ví dụ như tổng số lượng người truy cập và các trang được xem; và (v) theo dõi các mục, đệ trình, và trạng thái của quý vị trong bất cứ chương trình khuyến mãi nào hoặc các hoạt động khác trên Trang mạng.
 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của quý vị như được mô tả trong một thông báo được gửi tới quý vị tại thời điểm thông tin được thu thập, hoặc bằng bất cứ cách nào khác mà quý vị chấp thuận.

Khi chúng tôi tiết lộ thông tin. Trừ khi được mô tả trong Chính sách này, nếu không chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của quý vị mà chúng tôi thu thập trên Trang mạng cho các bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của quý vị. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:

 • Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp trang mạng hoặc phát triển ứng dụng, lưu trữ, bảo trì, xử lý thanh toán và các dịch vụ khác cho chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý thông tin của quý vị như một phần của việc cung cấp các dịch vụ đó cho chúng tôi. Nói chung, chúng tôi giới hạn những thông tin được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ này ở mức cần thiết một cách hợp lý để họ thực hiện chức năng của họ, và chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ này phải đồng ý không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân cho các mục đích khác ngoài việc thực hiện các chức năng của họ.
 • Chúng tôi có thể cung cấp thông tin được tự động thu thập, tổng hợp, hoặc không nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba cho các mục đích khác nhau, bao gồm (i) việc tuân theo các nghĩa vụ báo cáo khác nhau; (ii) cho các mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị; hoặc (iii) để hỗ trợ các bên có liên quan trong việc tìm hiểu mối quan tâm, thói quen và cách sử dụng của người dùng đối với một số chương trình, nội dung, dịch vụ, quảng cáo, khuyến mãi, và/hoặc chức năng nhất định có sẵn thông qua Trang mạng.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý vị nếu phải làm như vậy theo yêu cầu của luật pháp hoặc thiện ý tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để tuân theo các luật tiểu bang và liên bang (ví dụ như luật bản quyền Hoa Kỳ), để đáp ứng một lệnh của tòa án, trát hầu tòa tư pháp hoặc trát khác của chính quyền, hoặc bằng cách khác hợp tác với việc thực thi pháp luật hoặc các cơ quan khác của chính quyền.
 • Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ thông tin của quý vị mà chúng tôi tin rằng, với thiện ý, là thích hợp hoặc cần thiết để (i) áp dụng các biện pháp phòng ngừa chống lại trách nhiệm pháp lý, (ii) bảo vệ bản thân hoặc những người khác không bị sử dụng hoặc hoạt động lừa đảo, lạm dụng hoặc trái pháp luật, (iii) điều tra và bảo vệ bản thân chống lại bất cứ khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba nào, (iv) bảo vệ an ninh hoặc sự toàn vẹn của Trang mạng và bất cứ cơ sở vật chất hoặc thiết bị nào được sử dụng để cung cấp Trang mạng, hoặc (v) bảo vệ tài sản của chúng tôi hoặc các quyền hợp pháp khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi), hoặc các quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của những người khác.
 • Thông tin về những người dùng của chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân, có thể được tiết lộ và bằng cách khác chuyển giao cho một người mua lại, hoặc người thừa kế hoặc người nhận chuyển nhượng như là một phần của bất cứ việc sáp nhập, mua lại, trả nợ, bán tài sản, hoặc giao dịch tương tự nào, cũng như trong trường hợp xảy ra vỡ nợ, phá sản, hoặc tịch thu tài sản trong trường hợp vỡ nợ trong đó thông tin được chuyển giao cho một hoặc nhiều bên thứ ba như là một trong những tài sản kinh doanh của chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của quý vị như được mô tả trong một thông báo được gửi đến cho quý vị tại thời điểm thông tin đó được thu thập, hoặc bằng bất cứ cách nào khác mà quý vị chấp thuận.

Các Lựa chọn của Quý vị

Tất nhiên quý vị có thể từ chối chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số tính năng và chức năng của Trang mạng. Nếu quý vị muốn truy cập hoặc sửa đổi bất cứ thông tin cá nhân nào khác mà chúng tôi có về quý vị, hoặc yêu cầu chúng tôi xóa bất cứ thông tin nào về quý vị mà chúng tôi đã thu được, thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@endlessm.com. Vui lòng lưu ý rằng trong khi bất cứ thay đổi nào mà quý vị thực hiện sẽ được phản ánh trong cơ sở dữ liệu người sử dụng đang hoạt động ngay lập tức hoặc trong một khoảng thời gian hợp lý, chúng tôi có thể giữ lại tất cả thông tin mà quý vị gửi để sao lưu, lưu trữ, phòng chống gian lận và lạm dụng, phân tích, đáp ứng nghĩa vụ pháp lý, hoặc trong trường hợp chúng tôi tin một cách hợp lý rằng chúng tôi có một lý do chính đáng để làm như vậy.

Nếu quý vị nhận được thư điện tử quảng cáo từ chúng tôi, thì quý vị có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong thư điện tử đó. Quý vị cũng có thể lựa chọn từ chối nhận thư điện tử quảng cáo từ chúng tôi và bất cứ thông báo quảng cáo nào khác mà chúng tôi có thể thỉnh thoảng gửi cho quý vị,bằng cách gửi yêu cầu của quý vị cho chúng tôi qua thư điện tử theo địa chỉ support@endlessm.com hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ được nêu ở phần cuối của Chính sách này. Chúng tôi có thể cho phép quý vị xem và chỉnh sửa các thiết lập có liên quan đến tính chất và tần suất của các thông báo quảng cáo mà quý vị nhận được từ chúng tôi trong tính năng tài khoản người dùng trên Trang mạng.

Vui lòng lưu ý rằng nếu quý vị lựa chọn việc không nhận thư điện tử quảng cáo từ chúng tôi hoặc bằng cách khác sửa đổi tính chất hoặc tần suất của thông báo quảng cáo mà quý vị nhận được từ chúng tôi, thì có thể mất đến mười ngày làm việc để chúng tôi xử lý yêu cầu của quý vị, và quý vị có thể nhận thông báo quảng cáo từ chúng tôi mà quý vị đã chọn việc không nhận thông báo quảng cáo trong thời gian đó. Hơn nữa, ngay cả sau khi quý vị lựa chọn việc không nhận thông báo quảng cáo từ chúng tôi, thì quý vị vẫn sẽ tiếp tục nhận thông báo hành chính từ chúng tôi liên quan đến Trang mạng.

Các Trang mạng của Bên Thứ Ba

Trang mạng có thể chứa các tính năng hoặc các đường dẫn đến các trang mạng và các dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba. Bất cứ thông tin nào mà quý vị cung cấp trên các trang mạng hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp trực tiếp cho các nhà khai thác của các dịch vụ đó và tuân theo các chính sách, nếu có, của những nhà khai thác đó, chi phối việc bảo mật và an ninh, ngay cả khi được truy cập thông qua Trang mạng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc thực hiện và các chính sách bảo mật và an ninh của các trang mạng hoặc các dịch vụ của bên thứ ba mà qua đó các đường dẫn hoặc truy cập được cung cấp thông qua Trang mạng. Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu các chính sách bảo mật và an ninh của các bên thứ ba trước khi cung cấp cho họ thông tin.

Bảo mật của Trẻ em

 Bảo vệ sự riêng tư của trẻ em là đặc biệt quan trọng. Trang mạng của chúng tôi không nhắm đến trẻ em dưới 13 tuổi, và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự chấp thuận của cha mẹ. Nếu quý vị dưới 13 tuổi, thì vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào Trang mạng bất cứ lúc nào hoặc bằng bất cứ cách nào. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập trên Trang mạng từ những người dưới 13 tuổi và không có sự chấp thuận có thể kiểm chứng của cha mẹ, thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để xóa thông tin này. Nếu quý vị là một phụ huynh hoặc người giám hộ và phát hiện ra rằng con của quý vị dưới 13 tuổi đã có được một tài khoản trên Trang mạng, thì quý vị có thể thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ support@endlessm.com và yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của con quý vị ra khỏi các hệ thống của chúng tôi.

Bảo mật Dữ liệu

Chúng tôi sử dụng một số biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý, và kỹ thuật nhất định được thiết kế để cải thiện tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân có thể nhận dạng của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chắc chắn hoặc đảm bảo sự an toàn của bất cứ thông tin nào mà quý vị chuyển cho chúng tôi hoặc lưu trữ trên Trang mạng, và quý vị tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin đó không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi, hoặc hủy hoại bởi vi phạm bất cứ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật, hoặc quản lý nào của chúng tôi.

Người truy cập Quốc tế

Trang mạng được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị chọn việc sử dụng Trang mạng từ các khu vực khác trên thế giới với các luật điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu mà có thể khác pháp luật Hoa Kỳ, thì vui lòng lưu ý rằng quý vị đang chuyển thông tin cá nhân của quý vị ra bên ngoài các khu vực đó tới Hoa Kỳ để lưu trữ và xử lý. Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của quý vị từ Hoa Kỳ tới các quốc gia hoặc khu vực khác liên quan đến việc lưu trữ và xử lý dữ liệu, thực hiện các yêu cầu của quý vị và vận hành Trang mạng. Bằng cách cung cấp bất cứ thông tin nào, bao gồm thông tin cá nhân, ở trên hoặc đến Trang mạng, quý vị chấp thuận việc chuyển, lưu trữ và xử lý như vậy.

Thay đổi và Cập nhật cho Chính sách này

Vui lòng truy cập lại trang này định kỳ để biết bất cứ thay đổi nào đối với Chính sách này, và chúng tôi có thể thỉnh thoảng cập nhật Chính sách này. Nếu chúng tôi sửa đổi Chính sách, thì chúng tôi sẽ cung cấp nó thông qua Trang mạng, và cho biết ngày của bản sửa đổi mới nhất. Trong trường hợp những sửa đổi đó làm thay đổi đáng kể các quyền và nghĩa vụ của quý vị, thì chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thông báo cho quý vị về thay đổi đó. Ví dụ, chúng tôi có thể gửi một tin nhắn đến địa chỉ thư điện tử của quý vị, nếu chúng tôi có trong hồ sơ, hoặc tạo ra một cửa sổ hiện thêm (pop-up) hoặc thông báo tương tự như khi quý vị truy cập vào Trang mạng lần đầu tiên sau khi những thay đổi đáng kể như vậy được thực hiện. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang mạng sau khi Chính sách sửa đổi đã có hiệu lực có nghĩa là quý vị đã đọc, hiểu và đồng ý với phiên bản hiện hành của Chính sách.

Thông tin Liên hệ của Chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách này, thông tin cá nhân của quý vị, việc sử dụng và tiết lộ thông tin của chúng tôi, hoặc các lựa chọn về sự chấp thuận của quý vị thông qua thư điện tử theo địa chỉ support@endlessm.com.

Endless  Mobile, Inc.
575 Market St, Suite 825,
San Francisco, CA, 94105