Tải về & Cài đặt Hệ Điều hành Endless

Phần tải xuống Hệ Điều hành Endless của quý vị sẽ bắt đầu trong giây lát. Nếu không, hãy khởi động lại phần tải xuống.

  1. 1. Tải về
  2. 2. Khởi động
  3. 3. Cài đặt
1. Tải về2. Khởi động3. Cài đặt

Sau khi khởi động cài đặt, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Hệ Điều hành Endless. Để được trợ giúp thêm, nhấn vào đây.