Báo chí và Truyền Thông

Liên hệ

Tiếng Anh

 • Endless unveils Mission Computers as the
  Endless experience comes to America
  (Jan.2017) | PDF
 • Endless OS: All the Linux benefits with an
  user friendly interface (Oct.2016) | PDF
 • EOS 3.0 Fact Sheet (Oct.2016) | PDF

Tiếng Tây Ban Nha

 • EOS 3.0: Lo mejor de Linux en una
  interfaz intuitiva y fácil de user (Oct.2016) | PDF

Tiếng Bồ Đào Nha

 • Endless OS: Agora compatível com o Google Chrome (Nov.2016) | PDF
 • Endless OS 3.0: Disponível em Dual Boot com Windows (Oct.2016) | PDF
 • Endless libera seu Sistema Operacional para download gratuito (Jun.2016) | PDF

Nhận xét trên Truyền thông


'Các Thị trường Mới nổi Có thể Cực kỳ Có Lợi nhuận – Nếu Quý vị Không Tập trung Vào Di động và Công nghệ Đám mây.'

'Chiếc máy tính có hình cầu giá 79 Đô la Mỹ này có thể thay đổi các nước đang phát triển.'

'Gặp gỡ công ty khởi nghiệp tập trung vào sửa máy tính cũ đang mang lại sự khởi đầu mới'

'Endless Đã Tạo ra một Chiếc Máy tính Giá 79 Đô la Mỹ Cho Thế giới Ngoại tuyến.'

'Máy tính để bàn loại nhỏ giá 79 Đô la Mỹ của Endless chứa rất nhiều nội dung của Internet.'