ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่ให้ความสนใจใน Endless Mobile, Inc. (“Endless” หรือ “เราหรือพวกเรา”) และเว็บไซต์ของเราที่ http://www.endlessos.com เช่นเดียวกับเว็บไซต์ เครือข่าย วิดเจ็ตฝังซ่อน ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่นมือถือ (รวมถึงแอปพลิเคชั่นแท็บเล็ต) และบริการอื่น ๆ ที่เราให้บริการและที่มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (นโยบายนี้) แสดงอยู่ (รวมเรียกว่า เว็บไซต์ของเรา)

นโยบายนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณบนเว็บไซต์ วิธีการที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และขั้นตอนที่เราดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยินยอมรับการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวตามที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้จะรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของ Endless คำศัพท์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุในเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของ Endless

ข้อมูลที่เรารวบรวมบนเว็บไซต์:

 • ข้อมูลที่มอบให้โดยผู้ใช้งาน เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ คุณอาจให้และเราอาจจะเก็บสิ่งที่เรียกโดยทั่วไปว่าข้อมูล “ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะที่ระบุแต่ละบุคคล ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น วันเกิด พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือความชอบ เมื่อมีข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ระบุเฉพาะบุคคล คุณอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราในรูปแบบต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเมื่อคุณลงทะเบียนในบัญชีผู้ใช้งาน ใช้งานเว็บไซต์ ซื้อสินค้าของ Endless บนเว็บไซต์ หรือส่งคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า เป็นต้น
 • ข้อมูลคุกกี้”  เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เราอาจคุกกี้หนึ่งรายการหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีชุดตัวอักษรและตัวเลข ไปยังอุปกรณ์ของคุณ เราอาจใช้ทั้งคุกกี้ของเซสชั่นและคุกกี้ถาวร คุกกี้ของเซสชั่นจะหายไปหลังจากที่คุณปิดเบราเซอร์ ส่วนคุกกี้ถาวรยังคงอยู่หลังจากที่คุณปิดเบราเซอร์และเบราเซอร์ของคุณอาจนำไปใช้อีกครั้งเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ในภายหลัง โปรดตรวจสอบไฟล์ “ความช่วยเหลือ” ของเว็บเบราเซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ โปรดทราบว่าถ้าคุณลบ หรือเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ คุณอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • ข้อมูล ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ”  เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ เราอาจบันทึกข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ รวมถึง “เคลียร์กิฟท์” หรือ “เว็บบีคอน” ข้อมูล “ที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ” นี้อาจรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณหรือที่อยู่หรือหมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์อื่น ๆ เว็บเบราเซอร์และ/หรือประเภทอุปกรณ์ หน้าเว็บหรือเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมในทันทีก่อนหรือหลังจากที่คุณใช้เว็บไซต์ หน้าหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเข้าชมหรือโต้ตอบในทางใดในเว็บไซต์ และวันที่และเวลาที่คุณเข้าชม เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังอาจจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับข้อความอีเมล เช่น คุณเปิด คลิก หรือส่งต่อข้อความหรือไม่ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จากผู้ใช้งานทั้งหมด
 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น เราอาจได้รับข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคลที่สามและแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ เช่น ผู้จัดจำหน่ายและคู่ค้าของเรา ถ้าเรารวมหรือเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บผ่านเว็บไซต์ เราจะจัดการข้อมูลที่รวมมานั้นเป็นเสมือนข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้

วิธีการใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ในการให้บริการเว็บไซต์และดำเนินธุรกิจของเราหลากหลายวิธีการด้วยกัน ประกอบด้วย:

 • เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์เพื่อเติมเต็มคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และเพื่อประมวลผลการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลในการประมวลผลคำร้องขอการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราขาย
 • เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ในการดำเนินงาน จัดการ ปรับปรุง และให้บริการคุณลักษณะทั้งหมดของเว็บไซต์ เพื่อให้การบริการและข้อมูลที่คุณร้องขอ เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นและคำถาม และเพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้ใช้งานในทางอื่น ๆ และเพื่อประมวลผลและส่งมอบการสมัครและรางวัลที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันที่อาจมีการนำเสนอบางครั้งบนเว็บไซต์
 • เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งานของเรา ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ
 • เราอาจใช้ที่อยู่อีเมลของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์เพื่อทำการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่เราและบุคคลที่สามนำเสนอ โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารที่เป็นการส่งเสริมการขายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างภายใต้หัวข้อ “ทางเลือกของคุณ”
 • เราอาจใช้ข้อมูล “คุกกี้” และ ข้อมูล “ที่เก็บโดยอัตโนมัติ” ที่เราเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์เพื่อ: (i) การปรับแต่งบริการของเรา เช่น การจดจำข้อมูลของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกรอกซ้ำในระหว่างการเยี่ยมชมหรือครั้งต่อไปที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์; (ii) แสดงการโฆษณา เนื้อหา และข้อมูลแบบกำหนดเอง (iii) ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์และกิจกรรมการตลาดของบุคคลที่สาม; (iv) การตรวจสอบตัวชี้วัดการใช้งานไซต์รวม เช่น จำนวนผู้เข้าชมและหน้าที่มีการเข้าชม และ (v) ติดตามการร่วมรายการ การส่ง และสถานะของโปรโมชันหรือกิจกรรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์
 • นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณโดยอาจมีการอธิบายด้วยการแจ้งให้คุณทราบ ณ เวลาที่ข้อมูลถูกเก็บรวบรวม หรือในลักษณะอื่นใดที่คุณให้ความยินยอม

เวลาที่เราเปิดเผยข้อมูล ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น โฮสติ้ง การบำรุงรักษา การประมวลผลการชำระเงินและบริการอื่น ๆ สำหรับเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจสามารถเข้าถึง หรือประมวลผลข้อมูลของคุณในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการเหล่านั้นแก่เรา โดยทั่วไปเราจะจำกัดข้อมูลที่มอบให้กับผู้ให้บริการเหล่านั้นไว้เท่าที่จำเป็นโดยสมเหตุสมผลเพื่อที่พวกเขาจะสามารถดำเนินงานตามหน้าที่ของตนได้ และเรากำหนดให้พวกเขาตกลงที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
 • เราอาจให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมสะสมโดยอัตโนมัติหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ระบุตัวตนบางอย่างให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น (i) การปฏิบัติตามพันธกรณีในการรายงาน (ii) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการตลาด หรือ (iii) การให้ความช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการทำความเข้าใจความสนใจ นิสัย และรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งานสำหรับโปรแกรม เนื้อหา บริการ โฆษณา โปรโมชั่น และ/หรือการทำงานบางอย่างที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณถ้าจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือในความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระดับรัฐและรัฐบาลกลาง (เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา) ในการตอบสนองต่อคำสั่งศาล หมายหรือหมายศาลหรือรัฐบาล หรือให้ความร่วมมือกับภาคการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ
 • นอกจากนี้เรายังสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณที่เราเชื่อด้วยความสุจริตว่ามีความเหมาะสมหรือจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อ (i) ป้องกันภาระความรับผิด (ii) ป้องกันตัวเองหรือคนอื่น ๆ จากการใช้งานหรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย (iii ) ตรวจสอบและปกป้องตัวเองจากการเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาของบุคคลที่สามใด ๆ (iv) การป้องกันความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการทำให้เว็บไซต์สามารถให้บริการได้ (v) การปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิตามกฎหมายอื่น ๆ ของเรา (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา) หรือสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้อื่น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานของเรารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยและถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อ หรือทายาทหรือผู้รับโอน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การจัดเงินทุนชำระหนี้ การขายสินทรัพย์ หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน เช่นเดียวกับในกรณีการล้มละลายหรือการพิทักษ์ทรัพย์ที่ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามฝ่ายหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งในฐานะสินทรัพย์ทางธุรกิจของเรา
 • นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยอาจจะมีการอธิบายด้วยการแจ้งให้คุณทราบ ณ เวลาที่ข้อมูลถูกเก็บรวบรวม หรือในลักษณะอื่นใดที่คุณให้ความยินยอม

ทางเลือกของคุณ

แน่นอนคุณสามารถปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนกับเรา ซึ่งในกรณีนี้เราอาจจะไม่สามารถให้บริการคุณลักษณะและการทำงานของเว็บไซต์บางส่วนแก่คุณได้ หากคุณต้องการที่จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ หรือเพื่อขอให้เราลบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราได้รับมา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ support@endlessm.com โปรดทราบว่า ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำจะปรากฏในฐานข้อมูลผู้ใช้งานที่ใช้งานได้ทันทีหรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เราอาจเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งมาเพื่อการสำรองข้อมูล การเก็บข้อมูล การป้องกันการทุจริตและการละเมิด การวิเคราะห์ การปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือในกรณีใดที่เราเชื่อว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องที่จะทำเช่นนั้น

หากคุณได้รับอีเมลเชิงพาณิชย์จากเราคุณอาจขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในอีเมล นอกจากนี้คุณอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมลเชิงพาณิชย์จากเราและการแจ้งข่าวสารโปรโมชันอื่น ๆ ที่เราอาจจะส่งให้คุณเป็นครั้งคราวโดยการส่งคำขอของคุณมาหาเราทางอีเมลที่ support@endlessm.com หรือโดยการส่งจดหมายถึงเราตามที่อยู่ที่ระบุในตอนท้ายของนโยบายฉบับนี้ เราอาจอนุญาตให้คุณดูและแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและความถี่ของการแจ้งข่าวสารส่งเสริมการขายที่คุณได้รับจากเราในฟังค์ชันการทำงานของบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ได้

โปรดทราบว่าถ้าคุณเลือกหยุดรับอีเมลเชิงพาณิชย์จากเรา หรือปรับเปลี่ยนลักษณะหรือความถี่ของการแจ้งข่าวสารส่งเสริมการขายที่คุณได้รับจากเรา เราอาจใช้เวลาถึงสิบวันทำการในการดำเนินการตามคำขอของคุณโดยคุณอาจจะยังได้รับข่าวสารส่งเสริมการขายที่คุณเลือกหยุดรับจากเราในช่วงเวลานั้นอยู่ นอกจากนี้ แม้หลังจากที่คุณเลือกหยุดรับข้อความเชิงพาณิชย์จากเราแล้ว คุณจะยังคงได้รับข้อความเกี่ยวกับเว็บไซต์จากผู้ดูแลระบบของเราอยู่

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีคุณลักษณะหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และการให้บริการโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ในเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามจะถูกส่งโดยตรงไปยังผู้ประกอบการที่ให้บริการดังกล่าวและอยู่ภายใต้นโยบายของผู้ประกอบการเหล่านั้น ถ้ามี ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ามีการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือการบริการของบุคคลที่สามที่มีการเชื่อมโยงหรือการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบุคคลที่สามก่อนที่จะให้ข้อมูล

ความเป็นส่วนตัวของเด็กผู้เยาว์

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และเราไม่ได้มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ กรุณาอย่าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาหรือลักษณะใด ๆ ถ้าเราได้ทราบว่ามีการเก็บข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์และไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ตรวจสอบได้แล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการลบข้อมูลนี้ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลและพบว่าบุตรของคุณที่อายุต่ำกว่า 13 ปีได้สร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถแจ้งเราได้ที่ support@endlessm.com และขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรออกจากระบบของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้การป้องกันทางกายภาพ การบริหารจัดการ และทางเทคนิคบางอย่างที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถให้ความมั่นใจหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งมาให้เราหรือที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ได้ และคุณดำเนินการด้วยความเสี่ยงของคุณเอง นอกจากนี้เรายังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เปิดเผย ดัดแปลงหรือทำลายโดยการละเมิดการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการใด ๆ ของเรา

ผู้เข้าชมจากต่างประเทศ

เว็บไซต์นี้มีการบริหารจัดการในสหรัฐอเมริกา หากคุณเลือกที่จะใช้เว็บไซต์จากภูมิภาคอื่น ๆ ในโลกที่มีกฎหมายว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งานที่อาจแตกต่างจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าคุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกภูมิภาคเหล่านั้นไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการจัดเก็บและการประมวลผล นอกจากนี้เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณจากสหรัฐอเมริกา ไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การตอบสนองต่อการร้องขอของคุณและดำเนินงานเว็บไซต์ การให้ข้อมูลใด ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์หรือไปยังเว็บไซต์ จะถือว่าคุณยินยอมให้โอน จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงนโยบายนี้

โปรดเข้าตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้ซึ่งเราอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ถ้าเราปรับเปลี่ยนนโยบาย เราจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และระบุวันที่ปรับปรุงล่าสุด ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนในสาระที่เปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน้าที่ของคุณในที่นี้ เราจะพยายามอย่างเหมาะสมที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจจะส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมลของคุณถ้าเรามีในไฟล์ หรือสร้างป๊อปอัพหรือการแจ้งเตือนที่คล้ายกันเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์เป็นครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญดังกล่าว การที่คุณใช้งานเว็บไซต์หลังจากการบังคับใช้นโยบายที่แก้ไขแล้วนั้น แสดงว่าว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และเห็นด้วยกับนโยบายฉบับปัจจุบัน

ข้อมูลการติดต่อของเรา

กรุณาติดต่อเราหากมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลของเรา หรือทางเลือกในการให้ความยินยอมของคุณ โดยส่งอีเมลมาที่ support@endlessm.com

Endless  Mobile, Inc.
575 Market St, Suite 825,
San Francisco, CA, 94105