ข่าวสารและสื่อ

บุคคลติดต่อ

ภาษาอังกฤษ

 • Endless ships Steam and Slack on Endless OS (May.2017) | PDF
 • Endless unveils Mission Computers as the
  Endless experience comes to America
  (Jan.2017) | PDF
 • Endless OS: All the Linux benefits with an
  user friendly interface (Oct.2016) | PDF
 • EOS 3.0 Fact Sheet (Oct.2016) | PDF

ภาษาสเปน

 • EOS 3.0: Lo mejor de Linux en una
  interfaz intuitiva y fácil de user (Oct.2016) | PDF

ภาษาโปรตุเกส

 • Endless OS lança imagem ISO para instalação gratuita (Mar.2017) | PDF
 • Endless OS: Agora compatível com o Google Chrome (Nov.2016) | PDF
 • Endless OS 3.0: Disponível em Dual Boot com Windows (Oct.2016) | PDF
 • Endless libera seu Sistema Operacional para download gratuito (Jun.2016) | PDF
 • Endless promove Mini Hackathon na Campus Party 2017, valendo um Endless Mini (Jan. 2017) | PDF

ในสื่อ


ตลาดเกิดใหม่สามารถทำกำไรได้มากมาย - หากคุณไม่ได้มุ่งเน้นที่มือถือและระบบคลาวด์

คอมพิวเตอร์ทรงกลมราคา $79 นี้ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้

พบกับธุรกิจสตาร์ทอัพที่กล้ารับประกันว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาแบบเดิม จะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง

Endless ได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ในราคาเพียง $79 สำหรับโลกออฟไลน์

‘PC ทรงกลมราคา $79 นี้ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้’