ดาวน์โหลดและติดตั้ง Endless OS

การดาวน์โหลด Endless OS ของคุณควรจะเริ่มต้นในอีกสักครู่ ถ้าไม่ เริ่มการดาวน์โหลดใหม่

  1. 1. ดาวน์โหลด
  2. 2. เปิด
  3. 3. ติดตั้ง
1. ดาวน์โหลด2. เปิด3. ติดตั้ง

หลังจากเปิดโปรแกรมการติดตั้งแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง Endless OS สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม คลิกที่นี่